ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดก
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 , 3 ร
รับการ นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศ
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รองพิเชษฐ์ สกุณา ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสว
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
วิดีทัศน์ของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)1
การแสดงรำมโนราห์ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล อำเภอหัวไทร
โครงการบริหารจัดการขยะโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วิดิทัศน์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) โครงการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม
บอร์ดความรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)อย่างไร
1. เพื่อรับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงที
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้มีความกว้างขวางมากขึ้น
3. เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของโรงเรียน
4. เพื่อให้เข้าถึงกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน