ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ของครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ของผู้บริหาร ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับสถานศึกษาและเขตพื้นที่นำร่องที่เข้าร่วมโครงการ
รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2564 คุณครูเกศรา ชูสุข
ขอประกาศเลื่อนการเปิดเทอมจากเดิม 12 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
การ รับ-ส่งเอกสาร/ใบงานเรียนออนไลน์รอบที ๒ เพื่อให้นักเรียนได้ศึก​ษาเรียนรู้ที่บ้าน ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
วิดีทัศน์ของโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
เพลงมาร์ชโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)1
การแสดงรำมโนราห์ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล อำเภอหัวไทร
โครงการบริหารจัดการขยะโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
บอร์ดความรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)อย่างไร
1. เพื่อรับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงที
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้มีความกว้างขวางมากขึ้น
3. เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของโรงเรียน
4. เพื่อให้เข้าถึงกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน