ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 151) 02 ก.พ. 66
“ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2566 ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 103) 16 ม.ค. 66
เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 80) 14 ม.ค. 66
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรม ALTV Quiz Challenge by Thai PBS ปีที่ 3 (อ่าน 85) 05 ม.ค. 66
โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ วุฒิบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท สื่อการเรียนรู้ มูลค่า 9,000 บาท (อ่าน 278) 23 เม.ย. 65
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนเข้ารอบระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรม (อ่าน 281) 23 เม.ย. 65
รางวัลโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น (อ่าน 233) 23 เม.ย. 65
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 449) 23 เม.ย. 65
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (อ่าน 298) 23 เม.ย. 65
รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ของครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (อ่าน 346) 14 ธ.ค. 64
รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ของผู้บริหาร ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (อ่าน 275) 14 ธ.ค. 64
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับสถานศึกษาและเขตพื้นที่นำร่องที่เข้าร่วมโครงการ (อ่าน 338) 07 ธ.ค. 64
รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2564 คุณครูเกศรา ชูสุข (อ่าน 286) 09 ต.ค. 64
ขอประกาศเลื่อนการเปิดเทอมจากเดิม 12 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 354) 06 ก.ค. 64
การ รับ-ส่งเอกสาร/ใบงานเรียนออนไลน์รอบที ๒ เพื่อให้นักเรียนได้ศึก​ษาเรียนรู้ที่บ้าน ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ (อ่าน 404) 16 มิ.ย. 64
ยินดีนักเรียนสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 350) 16 มิ.ย. 64
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณัฐวรรณ อักษรวงศ์ สอบโอเน็ตได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 326) 16 มิ.ย. 64
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดก (อ่าน 614) 03 มี.ค. 64
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 , 3 ร (อ่าน 448) 02 มี.ค. 64
รับการ นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศ (อ่าน 428) 04 ก.พ. 64
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 489) 29 ม.ค. 64
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 494) 26 ม.ค. 64
รองพิเชษฐ์ สกุณา ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสว (อ่าน 684) 22 ม.ค. 64
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย (อ่าน 431) 22 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 415) 05 ม.ค. 64
ประกาศวันรับเอกสารเรียนออนไลน์ช่วงหยุดพิเศษ 6-20 มกราคม 2564 (อ่าน 432) 05 ม.ค. 64
เด็กหญิงภูริชญา นุ้ยจินดา ได้รับรางวัล (อ่าน 499) 23 ธ.ค. 63
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อ (อ่าน 438) 16 ธ.ค. 63
ประกาศหยุดเรียนเหตุอุทกภัย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 (อ่าน 459) 02 ธ.ค. 63
โครงการ AIS อุ่นใจ CYBER มอบโล่รางวัลให้โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) และคุณครูรางวัล DQ Award ผู้ร (อ่าน 483) 01 ธ.ค. 63
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้รับโล่รางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษา (อ่าน 410) 01 ธ.ค. 63
นายอุดร นาควานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) คณะครูและนักเรียนร่วมรับเกียรติบัตรและร (อ่าน 440) 01 ธ.ค. 63
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ่าน 424) 01 ธ.ค. 63
สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)รับโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) (อ่าน 780) 24 มิ.ย. 62
นายอุดร นาควานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) (อ่าน 765) 24 มิ.ย. 62
รณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 (อ่าน 1119) 27 ก.พ. 62
การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล2,3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 937) 31 ม.ค. 62
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ขอขอบพระคุณ คุณไพจิ (อ่าน 888) 27 ธ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งเด็กชายธนวรรธน์ ตู้โกเมน ได้ลำดับที่ 3 ในการเข้าร่วมสอบวัดความรู้พื้ (อ่าน 976) 19 ธ.ค. 61
เนื่องจากเหตุอุทกภัย รร. หัวไทร(เรือนประชาบาล) จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่17ธันวาคม (อ่าน 655) 16 ธ.ค. 61
เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 583) 07 ธ.ค. 61
เชิญร่วมชมกิจกรรม ชมผลงานการแสดงของนักเรียน จิบน้ำชาเพื่อสนับสนุนปัจจัยแก่นักเรียน (อ่าน 766) 07 ธ.ค. 61
ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบปฏิบัติตามกฎหมาย ดีเด่น (อ่าน 591) 04 ธ.ค. 61
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 666) 04 ธ.ค. 61
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันฟุตซอล จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 545) 04 ธ.ค. 61
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ OBEC YOUNG SOCCER 2018 (อ่าน 566) 04 ธ.ค. 61
ชนะเลิศกีฬาฟุตซอล สพฐ.เกมส์ 2561 ระดับอำเภอหัวไทร และ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 607) 04 ธ.ค. 61
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 616) 04 ธ.ค. 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 594) 04 ธ.ค. 61
กิจกรรม TSC GREEN CHALLENGE สภานักเรียนไทยร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว (อ่าน 805) 29 ธ.ค. 59