ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 62 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(์NT)
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 6 มีนาคม 2562
11 ก.พ. 62 ถึง 18 มี.ค. 62 ทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1(RT)
ทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  ปีการศึกษา2561 
ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลสอบ 18 มีนาคม 2562
02 ก.พ. 62 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Odinary National Education Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
07 ม.ค. 62 ถึง 10 ธ.ค. 61 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้และระดับประเทศ
นักเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)เป็นตัวแทน สพป.นศ.3 ไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้และระดับประเทศ ในวันที่ 7-10 มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง

14 ธ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
01 ก.ค. 59 ถึง 18 ก.ค. 59 กำหนดการฝึกซ้อมขบวนพาเหรดและกองเชียร์
1 กรกฎาคม 2559 - 18 กรกฎาคม 2559 
เริ่มทำการฝึกซ้อมขบวนพาเหรดและกองเชียร์
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
24 มิ.ย. 59 ถึง 18 ก.ค. 59 กำหนดการฝึกซ้อมนักกรีฑาในแต่ละรุ่น
เวลา 08.00 - 09.30 น. นักกรีฑารุ่น 6 ปี( ชาย-หญิง)
                               นักกรีฑารุ่น 8 ปี( ชาย-หญิง)
เวลา 14.00 - 15.30 น. นักกรีฑารุ่น 10 ปี( ชาย-หญิง)
                               นักกรีฑารุ่น 12 ปี( ชาย-หญิง)
ร.ร.หัวไทร(เรือนประฃาบาล)
23 มิ.ย. 59 พิธีมอบโรงน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชน
สนับสนุนโดย ภาค6210 สโมาสรโรตารีนาคาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
ภาค330 สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรี ประเทศไทย
มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
25 ม.ค. 59 ถึง 26 ม.ค. 59 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558 เวลา 2 วัน 1 คืน เริ่ม 25 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2559
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) คณะครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)