ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ สกุณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,14:17  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:24  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายทรรศธร สงอุปการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:04  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:03  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการ AIS อุ่นใจ CYBER มอบโล่รางวัลให้โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขตภาคใต้รางวัล DQ Award โครงการ AIS อุ่นใจ CYBER
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:01  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒ คุณครูเกศรา ชูสุข
ชื่ออาจารย์ : นางเกศรา ชูสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:00  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูรางวัล DQ Award คุณครูเกศรา ชูสุข รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขตภาคใต้รางวัล DQ Award โครงการ AIS อุ่นใจ CYBER
ชื่ออาจารย์ : นางเกศรา ชูสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,09:59  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูรางวัล DQ Award คุณครูทรรศธร สงอุปการ รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขตภาคใต้รางวัล DQ Award โครงการ AIS อุ่นใจ CYBER
ชื่ออาจารย์ : นายทรรศธร สงอุปการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,09:46  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,21:59  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองผู้อำนวยการสถานศึดชกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษ ด้านวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร นาควานิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,21:56  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..