ผลงานครู
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,10:25  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,10:22  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร นาควานิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,09:06  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสมาป.ป.ส.ดีเด่นระดับเงิน
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร นาควานิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,09:03  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:20  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสมาป.ป.ส.ดีเด่นระดับเงิน
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:20  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศประกวดเพลงบอกเยาวชน
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:19  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:19  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาปลอดภัย
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:19  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:19  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..