ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ วุฒิบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท สื่อการเรียนรู้ มูลค่า 9,000 บาท และรับมอบรางวัลกองเชียร์ สื่อการเรียนรู้ มูลค่า 9,000 บาท จากการแข่งขันกิจกรรมเกมตอบคำถามความรู้ ทั่วประเทศ ❤️กิจกรรม ALTV Quiz Challenge ปี 2
ชื่ออาจารย์ : นายทรรศธร สงอุปการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,15:45  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร นาควานิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:38  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:38  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายทรรศธร สงอุปการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:37  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล นำเสนอผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน Beat Practice ครู ระดับคุณภาพ ดี ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ คงวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:35  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล นำเสนอผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน Beat Practice ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ สกุณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:35  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ สกุณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:34  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีพลังแห่งแผ่นดิน “คุรุคุณธรรม” ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการ)
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร นาควานิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:34  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีพลังแห่งแผ่นดิน “คุรุคุณธรรม” ประเภท บุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : จ.ส.ต.อมฤต จันทรานนท์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:33  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “ด้านบริหารจัดการ” ผลการประเมินระดับดี โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ สกุณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:32  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..