ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ของผู้บริหาร ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ สกุณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,15:06  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านผู้บริหาร ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ สกุณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,15:06  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านผู้บริหาร ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,15:05  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ของผู้บริหาร ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,14:54  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ของครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางกมลทิพย์ ทองเส้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,14:51  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางกมลทิพย์ ทองเส้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,14:51  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ คงวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,14:49  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ของครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ คงวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,14:48  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ สกุณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,14:17  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:24  อ่าน 817 ครั้ง
รายละเอียด..