ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,21:59  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองผู้อำนวยการสถานศึดชกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษ ด้านวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร นาควานิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,21:56  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,10:25  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,10:22  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร นาควานิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,09:06  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสมาป.ป.ส.ดีเด่นระดับเงิน
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร นาควานิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,09:03  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:20  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสมาป.ป.ส.ดีเด่นระดับเงิน
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:20  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศประกวดเพลงบอกเยาวชน
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:19  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,15:19  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..