ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ วุฒิบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท สื่อการเรียนรู้ มูลค่า 9,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนเข้ารอบระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรม
รางวัลโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
วิดีทัศน์ของโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
เพลงมาร์ชโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)1
การแสดงรำมโนราห์ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล อำเภอหัวไทร
โครงการบริหารจัดการขยะโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
บอร์ดความรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)อย่างไร
1. เพื่อรับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงที
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้มีความกว้างขวางมากขึ้น
3. เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของโรงเรียน
4. เพื่อให้เข้าถึงกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER