ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภูริชญา นุ้ยจินดา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,10:20   อ่าน 652 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบคำถามศีลธรรมในพระพุทธศาสนา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิติพศ รักษา เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์จร เด็กชายธนวัฒน์ อาร์วาตา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,15:08   อ่าน 237 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comic strip) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กชายกัญจน์ คงวัดใหม่ เด็กชายนิติณัทธร์ พรหมเรือง ค
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกัญจน์ คงวัดใหม่ เด็กชายนิติณัทธร์ พรหมเรือง
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,15:00   อ่าน 1600 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กหญิงพิชญากร แก้วผอม 2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียดสังข์ 3. เด็กหญิงจิดาภา โ
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงพิชญากร แก้วผอม 2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียดสังข์ 3. เด็กหญิงจิดาภา โมราศิลป์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:58   อ่าน 461 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมเกื้อ 2. เด็กหญิงพัณณิดา ทิพย์กองลาศ 3. เด็กหญิงพรธีรา บุญชูช่วย คุณค
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมเกื้อ 2. เด็กหญิงพัณณิดา ทิพย์กองลาศ 3. เด็กหญิงพรธีรา บุญชูช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:57   อ่าน 220 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจินตนา เจียรบุตร
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:56   อ่าน 330 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กชายธีรสุวัฒน์ โพธิรัตน์ เด็กหญิงกชวรรณ วิวัฒสวัสดินนท์ คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูช
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรสุวัฒน์ โพธิรัตน์ เด็กหญิงกชวรรณ วิวัฒสวัสดินนท์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:53   อ่าน 223 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กชายสิรดนัย ดีแก้ว 2. เด็กชายพรหมราช หนูนาค 3. เด็กชายณัฐกิตติ์ ปีไสย 4. เด็กชายธนภัทร ขำเกิด 5
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายสิรดนัย ดีแก้ว 2. เด็กชายพรหมราช หนูนาค 3. เด็กชายณัฐกิตติ์ ปีไสย 4. เด็กชายธนภัทร ขำเกิด
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:52   อ่าน 293 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจิดาภา ขาลธนวัฒน์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:15   อ่าน 207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กชายภควัติ ผกาศรี 2. เด็กหญิงพิชญาณี คงสังข์ คุณครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางสาวยุภาพร
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายภควัติ ผกาศรี 2. เด็กหญิงพิชญาณี คงสังข์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:13   อ่าน 272 ครั้ง