ภาพกิจกรรม
ฟุตซอลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทีมโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561
แข่งขันระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2561
ผู้จัดการทีม สิบเอกสง่า   ด่านวัฒนา
ผู้ควบคุมทีม  นายอุดร    นาควานิช
ผู้ฝึกสอนจ่าสิบตรีอมฤต  จันทรานนท์ และ นายเจษฎางค์  ประทุมสินธุ์
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,10:01   อ่าน 66 ครั้ง