ภาพกิจกรรม
สพฐ.เกมส์ 2561
ทีมโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอหัวไทร
และ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นตัวแทน ไปแข่งต่อระดับจังหวัด
โดยนายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ และการแข่งขันระดับจังหวัด
ผู้จัดการทีมสิบเอกสง่า  ด่านวัฒนา
ผู้ควบคุมทีมนายอุดร   นาควานิช
ผู้ฝึกสอนจ่าสิบตรีอมฤต  จันทรานนท์ และ นายเจษฎางค์   ประทุมสินธุ์
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,10:15   อ่าน 63 ครั้ง