ภาพกิจกรรม
ฟุตบอลพลาสติก OBEC YOUNG SOCCER 2018
ทีมโรงเรียนหัวไทร(เรือนปรชาบาล)ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
ในการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน OBEC YOUNG SOCCER 2018 
ผู้จัดการทีม สิบเอกสง่า   ด่านวัฒนา
ผู้ควบคุมทีม นายอุดร   นาควานิช
ผู้ฝึกสอน จ่าสิบตรีอมฤต   จันทรานนท์ และ นายเจษฎางค์   ประทุมสินธุ์
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,10:28   อ่าน 66 ครั้ง