ภาพกิจกรรม
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
นักเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชชาบาล)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา
จากการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูที่ปรึกษา นายศิริศักดิ์   แตงอ่อน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,12:33   อ่าน 280 ครั้ง