ภาพกิจกรรม
ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561
จากกระทรวงแรงงาน  สิบเอกสง่า   ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,12:44   อ่าน 275 ครั้ง