ภาพกิจกรรม
ได้รับรางองค์กรต้นแบบปฏิบัติตามกฎหมาย ดีเด่น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบเกียรติบัตร
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ได้รับรางองค์กรต้นแบบปฏิบัติตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดีเด่น ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดโดยศุนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานขตพื้นการศึกาษามัะยมศึกษา เขต 12
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,13:27   อ่าน 250 ครั้ง