ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่3-6 ปีการศึกษา 2562 โดยคณะพระวิทยากรศูนย์อบรมศีลธรรมอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2562,16:58   อ่าน 394 ครั้ง