ภาพกิจกรรม
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)และ นายอุดร  นาควานิช ได้รับโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
โรงเรียนหัวไทร((เรือนประชาบาล) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ และ
นายอุดร  นาควานิช ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,21:51   อ่าน 169 ครั้ง