ภาพกิจกรรม
อบรมการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยนักเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) จัดอบรมการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยนักเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
โดย คณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,22:33   อ่าน 156 ครั้ง