ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Project Approach เป็นฐานพร้อมบูรณาการกับSTEM Education ณ สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 #สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,14:29   อ่าน 1130 ครั้ง