ภาพกิจกรรม
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) จัดกิจกรรมติวเข้มนักเรียนในการสอบนักธรรมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) จัดกิจกรรมติวเข้มนักเรียนในการสอบนักธรรมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยพระปลัด ภาคิณ สุทธินนโท เจ้าอาวาสวัดแหลมพร้อมคณะ
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
ส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียนสอบธรรมศึกษา 
ดำเนินการติวเข้มในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,16:05   อ่าน 405 ครั้ง