ภาพกิจกรรม
รับประกาศเกียรติคุณ จากโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ในการเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
???? วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สิบเอกสง่าด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน รับประกาศเกียรติคุณ จากโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ในการเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ✨
และนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-4 ของการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2566 (HBR PRETEST 2566) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากท่านผู้อำนวยการ นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ดังนี้
???? เด็กชายปฏิพล คงตุก ????
สอบได้ลำดับที่ 1 เเละมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย สูงสุด
???? เด็กชายกิติภูมิ ช่อผูก ????
สอบได้ลำดับที่ 2 และมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา สูงสุด
???? เด็กหญิงชัชชญา สังขะเลขา ????
สอบได้ลำดับที่ 3 และมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ สูงสุด
???? เด็กหญิงอติชญา ศรีไวยพราหมณ์ ????
สอบได้ลำดับที่ 4
#ความเก่งไม่ได้เกิดจากความโชคดีแต่เกิดจากความขยันหมั่นเพียรเเละความอดทนในการฝึกฝนเเละการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
ความรู้สึกทั้งหมด
87
 
 

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,16:46   อ่าน 29 ครั้ง