ภาพกิจกรรม
นักเรียนคนเก่ง สอบได้ลำดับที่ 1-4 ของการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2566 (HBR PRETEST 2566) ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
???? โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง สอบได้ลำดับที่ 1-4 ของการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2566 (HBR PRETEST 2566) ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ???????? ???? เด็กชายปฏิพล คงตุก ???? สอบได้ลำดับที่ 1 เเละมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย สูงสุด ???? เด็กชายกิติภูมิ ช่อผูก ???? สอบได้ลำดับที่ 2 และมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา สูงสุด ???? เด็กหญิงชัชชญา สังขะเลขา ???? สอบได้ลำดับที่ 3 และมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ สูงสุด ???? เด็กหญิงอติชญา ศรีไวยพราหมณ์ ???? สอบได้ลำดับที่ 4 #ความเก่งไม่ได้เกิดจากความโชคดีแต่เกิดจากความขยันหมั่นเพียรเเละความอดทนในการฝึกฝนเเละการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,16:49   อ่าน 23 ครั้ง