ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรม ALTV Quiz Challenge by Thai PBS ปีที่ 3
???????????? คณะผู้บริหาร นักเรียนและคุณครู โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ????????
กิจกรรม ALTV Quiz Challenge by Thai PBS ปีที่ 3
พร้อมรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลค่ารวม 50,000 บาท และสื่อการจัดการเรียนรู้มูลค่า 10,000 บาท จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
????รายชื่อนักเรียนคนเก่ง????
????เด็กชายปฏิพล คงตุก
????เด็กชายลุฏฟี ปะหวัง
????เด็กหญิงนิชานันท์ มากดำ
????ครูที่ปรึกษา นายทรรศธร สงอุปการ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,16:56   อ่าน 24 ครั้ง