ภาพกิจกรรม
ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
สุขสันต์วันเด็ก ๆ เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้แก่เด็กในปีนี้ #“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” #เก็บตกมาฝาก#โรงเรียนหัวไทร(เรือนแระชาบาล) ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วง ????????????????????????????????

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,17:08   อ่าน 22 ครั้ง