ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมชมกิจกรรม ชมผลงานการแสดงของนักเรียน จิบน้ำชาเพื่อสนับสนุนปัจจัยแก่นักเรียน
เชิญร่วมชมกิจกรรม ชมผลงานการแสดงของนักเรียน จิบน้ำชาเพื่อสนับสนุนปัจจัยแก่นักเรียน ในวันที่ 4 มกราคม 2562
ด้วยโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ได้ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ทางการศึกษา ครั้ง ที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการคัดเลือกตัวแทนดังกล่าวนักเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ชนะเลิศและเป็นตัวแทนของนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไปแข่งขันทักษะทาวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้และระดับประเทศ ในวันที่ 7-10 มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง จำนวน 15 รายการดังนี้
1.การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-3 นักเรียนจำนวน 1 คน
2.การแข่งขันกวีเยวชนตนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4บท) ป.4-ป.6 นักเรียนจำนวน  3  คน
3.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ป.1-ป.6 นักเรียนจำนวน  2  คน
4.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (scienec Show) ป.4-ป.6 นักเรียนจำนวน  3  คน
5.การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 นักเรียนจำนวน  2  คน
6.การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 นักเรียนจำนวน  1  คน
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-ป.4 นักเรียนจำนวน  1  คน
8.การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 นักเรียนจำนวน  1  คน
9.การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 นักเรียนจำนวน  1  คน
10.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 นักเรียนจำนวน  8  คน
11.การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 นักเรียนจำนวน  8  คน
12.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 นักเรียนจำนวน  3  คน
13.การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย นักเรียนจำนวน  3  คน
14.การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะกระดาษปฐมวัย นักเรียนจำนวน 3 คน
15.การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน ออทิสติก ป.1-ป.6 นักเรียนจำนวน  1  คน
      รวมนักเรียนจำนวน 46 คน ครูและบุคลากร จำนวน 24 คน ไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 126 ครั้ง