ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ขอขอบพระคุณ คุณไพจิ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 
ขอขอบพระคุณ คุณไพจิตร นวลพลับ คุณอัญชลี สิทธิศักดิ์ คุณเพ็ญศิริ พลัดบุญทอง คุณวิไลวรรณ ศรีสำรวล คุณพัฒน์พงษ์ นวลพลับกุล คุณมานิต นวลพลับ คุณวรพงศ์ นวลพลับ ได้มอบเงินจำนวน 70,000 บาท สบทบกองทุนอาจารย์ไสว นวลพลับ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,15:49   อ่าน 393 ครั้ง