ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
มอบเกียรติบัตรรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
ขอให้ทุกท่านรักษาความดีสืบต่อไป
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,10:13   อ่าน 186 ครั้ง