ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาแหล่งเรียนรู้
และการบริหารจัดการโรงเรียนด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,20:58   อ่าน 192 ครั้ง