ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการ นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้รับการนิเทศจาก นางสาวเนตรหทัย สังสุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา และนายมนัด ตั้งเส้ง ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดกาาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 156 ครั้ง