ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 , 3 ร
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 , 3 รับสมัครวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2564
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 16 - 20 เมษายน 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ นักเรียนอนุบาล
สมัครกับคุณครู ณัฐวดี วรรณเวช
คุณครู สิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สมัครกับคุณครู วรรดี เดชสถิตย์
คุณครู นงลักษณ์ ดิสโร
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:47   อ่าน 147 ครั้ง