ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดก
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทั้ง ๔ ท่าน ได้แก่ นายมนัด ตั้งเส้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางเกศชฎา สุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรศักดิ์ อนันต์ ผอ.กศน.อำเภอปากพนัง นายปรุง ชูสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓ ที่ได้ให้คำแนะนำและการเติมเต็มแก่โรงเรียนเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและจะพัฒนาโรงเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ดียิ่งๆขึ้นไป
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,12:30   อ่าน 267 ครั้ง