ข่าวประชาสัมพันธ์
การ รับ-ส่งเอกสาร/ใบงานเรียนออนไลน์รอบที ๒ เพื่อให้นักเรียนได้ศึก​ษาเรียนรู้ที่บ้าน ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้ดำเนินการ รับ-ส่งเอกสาร/ใบงานเรียนออนไลน์รอบที ๒ เพื่อให้นักเรียนได้ศึก​ษาเรียนรู้ที่บ้าน ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online, On Air, และ On Hand ในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่สามารถ​เปิดเรียนตามปกติได้
เนื่องจากสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของ​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-2019)โดยการดำเนินการได้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุม​การแพร่ระบาด​ของทางจังหวัด​นครศรี​ธรรมราช
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,19:20   อ่าน 70 ครั้ง