ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับสถานศึกษาและเขตพื้นที่นำร่องที่เข้าร่วมโครงการ
คุณครูทรรศธร สงอุปการ และคุณครูณัฐพงศ์ คงวรรณ์ ครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับสถานศึกษาและเขตพื้นที่นำร่องที่เข้าร่วมโครงการ
ลิงก์ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ ๒
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,17:07   อ่าน 31 ครั้ง