ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ขอแสดงความยินดี
คุณครูเจริญศรี วิญญูประสิทธิ์กุล
ได้รับรางวัล สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้
คุณครูทรรศธร สงอุปการ
ได้รับรางวัล พัฒนาผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้
ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 381 ครั้ง