ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
ขอแสดงความยินดี
 
กับนักเรียนคนเก่ง
เด็กชายจันทกร ศรีชู 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2564
วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เด็กชายประวัณวิทย์ ปลอดทอง
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2564
วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 223 ครั้ง