วิดีทัศน์ของโรงเรียน
การแสดงรำมโนราห์ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล อำเภอหัวไทร
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารและฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแบบตลอดชีวิตของสถาบันการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช คณะผู้วิจัย นางเมธาวี จำเนียร นายกรกฎ จำเนียร และนางสาวศศิพัชร บุญขวัญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช E-mail: methawee_kae@nstru.ac.th
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 732 ครั้ง