ผู้บริหาร

สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2015
ปรับปรุง 11/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 271782
Page Views 344160
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคอพรุ จุฬาภรณ์
2 โรงเรียนบ้านดอนทราย ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
3 โรงเรียนบ้านลำหัก ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
4 โรงเรียนวัดสมควร ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
5 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
6 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
7 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
8 โรงเรียนบ้านอายเลา ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ 075442864
9 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
10 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
11 โรงเรียนทัศนาวลัย นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
12 โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
13 โรงเรียนบ้านทุ่งบก นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 0840512621
14 โรงเรียนบ้านคอกวัว นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
15 โรงเรียนบ้านชายควน บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
16 โรงเรียนวัดชะอวด บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
17 โรงเรียนบ้านไสขาม บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
18 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สามตำบล จุฬาภรณ์
19 โรงเรียนบ้านควนโตน สามตำบล จุฬาภรณ์
20 โรงเรียนบ้านวังใส สามตำบล จุฬาภรณ์
21 โรงเรียนบ้านขอนหาด ขอนหาด ชะอวด 075426134
22 โรงเรียนวัดควนใส ขอนหาด ชะอวด
23 โรงเรียนบ้านใสถิน ขอนหาด ชะอวด
24 โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ขอนหาด ชะอวด
25 โรงเรียนบ้านตรอกแค ขอนหาด ชะอวด
26 โรงเรียนบ้านควนมุด ควนหนองหงษ์ ชะอวด 0872778517
27 โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด 075 - 476305
28 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
29 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
30 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
31 โรงเรียนวัดจิกพนม ชะอวด ชะอวด
32 โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ชะอวด ชะอวด
33 โรงเรียนชะอวด ชะอวด ชะอวด
34 โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ชะอวด ชะอวด
35 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ชะอวด
36 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ชะอวด ชะอวด
37 โรงเรียนบ้านปากบางกลม ชะอวด ชะอวด
38 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ชะอวด ชะอวด
39 โรงเรียนบ้านชะอวด ชะอวด ชะอวด 075381334
40 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว ชะอวด ชะอวด
41 โรงเรียนวัดรักขิตวัน ชะอวด ชะอวด
42 โรงเรียนบ้านห้วยโส ท่าประจะ ชะอวด
43 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ ท่าประจะ ชะอวด
44 โรงเรียนวัดดอนมะปราง ท่าประจะ ชะอวด
45 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ท่าประจะ ชะอวด
46 โรงเรียนบ้านหนองหิน ท่าเสม็ด ชะอวด
47 โรงเรียนบ้านบางน้อย ท่าเสม็ด ชะอวด 075476122
48 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ท่าเสม็ด ชะอวด
49 โรงเรียนวัดควนเถียะ นางหลง ชะอวด
50 โรงเรียนบ้านนางหลง นางหลง ชะอวด
51 โรงเรียนบ้านพรุบัว นางหลง ชะอวด
52 โรงเรียนวัดโคกทราง นางหลง ชะอวด
53 โรงเรียนวัดหนองจิก นางหลง ชะอวด
54 โรงเรียนบ้านตูล บ้านตูล ชะอวด 075-354764
55 โรงเรียนบ้านกุมแป บ้านตูล ชะอวด
56 โรงเรียนบ้านควนเงิน บ้านตูล ชะอวด
57 โรงเรียนวัดวังกลม บ้านตูล ชะอวด
58 โรงเรียนชนะวิทยา บ้านตูล ชะอวด
59 โรงเรียนบ้านหนองนนทรี วังอ่าง ชะอวด
60 โรงเรียนบ้านท่าไทร วังอ่าง ชะอวด
61 โรงเรียนบ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด
62 โรงเรียนบ้านควนมิตร วังอ่าง ชะอวด
63 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย วังอ่าง ชะอวด
64 โรงเรียนบ้านหนองบัว วังอ่าง ชะอวด
65 โรงเรียนวัดไม้เสียบ เกาะขันธ์ ชะอวด
66 โรงเรียนบ้านลานนา เกาะขันธ์ ชะอวด
67 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เกาะขันธ์ ชะอวด
68 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 เกาะขันธ์ ชะอวด
69 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล เกาะขันธ์ ชะอวด
70 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ เขาพระทอง ชะอวด
71 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด
72 โรงเรียนเขาพระทอง เขาพระทอง ชะอวด
73 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ เขาพระทอง ชะอวด
74 โรงเรียนบ้านควนชิง เคร็ง ชะอวด
75 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร เคร็ง ชะอวด
76 โรงเรียนวัดควนป้อม เคร็ง ชะอวด
77 โรงเรียนวัดควนเคร็ง เคร็ง ชะอวด
78 โรงเรียนวัดควนยาว เคร็ง ชะอวด
79 โรงเรียนวัดปากควน เคร็ง ชะอวด
80 โรงเรียนอนุบาลชุมสุข ปากพนัง
81 โรงเรียนกิตติชัยศึกษา ขนาบนาก ปากพนัง
82 โรงเรียนวัดขนาบนาก ขนาบนาก ปากพนัง
83 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ขนาบนาก ปากพนัง
84 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ ขนาบนาก ปากพนัง
85 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ขนาบนาก ปากพนัง
86 โรงเรียนวัดบ้านงาม คลองกระบือ ปากพนัง
87 โรงเรียนวัดสุขุม คลองกระบือ ปากพนัง
88 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง คลองกระบือ ปากพนัง
89 โรงเรียนวัดตรงบน คลองกระบือ ปากพนัง 0-7545-0080
90 โรงเรียนวัดสามแพรก คลองกระบือ ปากพนัง
91 โรงเรียนวัดมหิสสาราม คลองกระบือ ปากพนัง
92 โรงเรียนวัดคลองน้อย คลองน้อย ปากพนัง
93 โรงเรียนบ้านบางลึก คลองน้อย ปากพนัง
94 โรงเรียนบ้านปากคลอง คลองน้อย ปากพนัง
95 โรงเรียนบ้านราษฏร์สงวน คลองน้อย ปากพนัง
96 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน คลองน้อย ปากพนัง
97 โรงเรียนวัดปิยาราม คลองน้อย ปากพนัง
98 โรงเรียนวัดบางมะขาม คลองน้อย ปากพนัง
99 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย คลองน้อย ปากพนัง
100 โรงเรียนบ้านเขาน้อย คลองน้อย ปากพนัง
101 โรงเรียนสหมิตรวิทยา คลองน้อย ปากพนัง
102 โรงเรียนอนุบาลพรธิดา คลองน้อย ปากพนัง
103 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม คลองน้อย ปากพนัง
104 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต คลองน้อย ปากพนัง
105 โรงเรียนบ้านบางเนียน คลองน้อย ปากพนัง
106 โรงเรียนวัดปากเนตร ชะเมา ปากพนัง
107 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก ชะเมา ปากพนัง
108 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ ชะเมา ปากพนัง
109 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม ชะเมา ปากพนัง
110 โรงเรียนวัดสระ ท่าพยา ปากพนัง
111 โรงเรียนบ้านเกาะทัง ท่าพยา ปากพนัง 0878836966
112 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว บางตะพง ปากพนัง
113 โรงเรียนวัดกาญจนาราม บางพระ ปากพนัง
114 โรงเรียนวัดบางไทร บางศาลา ปากพนัง
115 โรงเรียนวัดบางศาลา บางศาลา ปากพนัง
116 โรงเรียนวัดแจ้ง บ้านเพิง ปากพนัง
117 โรงเรียนวัดท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
118 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
119 โรงเรียนบ้านบางแรด บ้านเพิง ปากพนัง
120 โรงเรียนบ้านหมาก บ้านเพิง ปากพนัง
121 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน บ้านใหม่ ปากพนัง
122 โรงเรียนวัดบางคุระ บ้านใหม่ ปากพนัง
123 โรงเรียนวัดเทพสิทธาราม บ้านใหม่ ปากพนัง
124 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง 075444109
125 โรงเรียนเกาะจากวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
126 โรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา ปากพนัง ปากพนัง
127 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง
128 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย ปากพนัง ปากพนัง
129 โรงเรียนเที่ยงทิพย์อนุสรณ์ ปากพนัง ปากพนัง
130 โรงเรียนไผ่หัว ปากพนัง ปากพนัง
131 โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง
132 โรงเรียนอนุบาลอรรถรักษ์ ปากพนัง ปากพนัง
133 โรงเรียนพระสิริ ปากพนัง ปากพนัง
134 โรงเรียนหลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
135 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา ปากพนัง ปากพนัง
136 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
137 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
138 โรงเรียนวัดบางทวด ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
139 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
140 โรงเรียนอนุบาลอภิรัตน์ ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
141 โรงเรียนปากพนังวิทยาแผนกอนุบาล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
142 โรงเรียนวัดรัตนาราม ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
143 โรงเรียนบ้านชายทะเล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
144 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
145 โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
146 โรงเรียนบ้านบางวัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
147 โรงเรียนวัดบางฉนาก ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
148 โรงเรียนปากพนังวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
149 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
150 โรงเรียนวัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง 075870045
151 โรงเรียนวัดบางด้วน ปากแพรก ปากพนัง
152 โรงเรียนวัดปากแพรก ปากแพรก ปากพนัง
153 โรงเรียนวัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง
154 โรงเรียนวัดอัณฑศาสนาราม ป่าระกำ ปากพนัง
155 โรงเรียนบ้านหัวลำพู ป่าระกำ ปากพนัง
156 โรงเรียนวัดป่าระกำ ป่าระกำ ปากพนัง
157 โรงเรียนวัดเหมก ป่าระกำ ปากพนัง
158 โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ป่าระกำ ปากพนัง
159 โรงเรียนวัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง
160 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง หูล่อง ปากพนัง
161 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ หูล่อง ปากพนัง
162 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย เกาะทวด ปากพนัง
163 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ เกาะทวด ปากพนัง
164 โรงเรียนวัดโบสถ์ เกาะทวด ปากพนัง
165 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา เกาะทวด ปากพนัง
166 โรงเรียนวัดเกาะจาก เกาะทวด ปากพนัง
167 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
168 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
169 โรงเรียนบ้านเกยเชน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
170 โรงเรียนวัดคันธมาลี ควนชุม ร่อนพิบูลย์
171 โรงเรียนวัดวัวหลุง ควนชุม ร่อนพิบูลย์
172 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
173 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ควนชุม ร่อนพิบูลย์
174 โรงเรียนสุนทราภิบาล ควนพัง ร่อนพิบูลย์
175 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ควนพัง ร่อนพิบูลย์
176 โรงเรียนบ้านด่าน ควนพัง ร่อนพิบูลย์
177 โรงเรียนวัดปลายสระ ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 075-354922
178 โรงเรียนบ้านกลอง ควนพัง ร่อนพิบูลย์
179 โรงเรียนบ้านหนองมาก ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449395
180 โรงเรียนวัดควนเกย ควนเกย ร่อนพิบูลย์
181 โรงเรียนวัดเทพมงคล ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075449043
182 โรงเรียนดรุณวิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
183 โรงเรียนอนุบาลสกุลดี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
184 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
185 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
186 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
187 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
188 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 075441140
189 โรงเรียนบ้านหนองกก ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
190 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
191 โรงเรียนวัดเขาน้อย ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
192 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
193 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
194 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
195 โรงเรียนวัดร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
196 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
197 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
198 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
199 โรงเรียนวัดธาราวง หินตก ร่อนพิบูลย์
200 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง หินตก ร่อนพิบูลย์
201 โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง หินตก ร่อนพิบูลย์
202 โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา หินตก ร่อนพิบูลย์
203 โรงเรียนบ้านท่าไทร หินตก ร่อนพิบูลย์
204 โรงเรียนบ้านห้วยหาร หินตก ร่อนพิบูลย์
205 โรงเรียนวัดถลุงทอง หินตก ร่อนพิบูลย์
206 โรงเรียนบ้านปลายราง หินตก ร่อนพิบูลย์
207 โรงเรียนวัดสามัคยาราม หินตก ร่อนพิบูลย์ 075-441879
208 โรงเรียนวัดพระอานนท์ เสาธง ร่อนพิบูลย์
209 โรงเรียนบ้านป่าแชง เสาธง ร่อนพิบูลย์
210 โรงเรียนวัดหนา เสาธง ร่อนพิบูลย์
211 โรงเรียนบ้านควนรุย เสาธง ร่อนพิบูลย์ 075373221
212 โรงเรียนวัดโคกคราม เสาธง ร่อนพิบูลย์
213 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 เสาธง ร่อนพิบูลย์
214 โรงเรียนโคกครามพิชากร เสาธง ร่อนพิบูลย์
215 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ เสาธง ร่อนพิบูลย์
216 โรงเรียนเสาธงวิทยา เสาธง ร่อนพิบูลย์
217 โรงเรียนวัดธงทอง เสาธง ร่อนพิบูลย์
218 โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
219 โรงเรียนวัดปากเหมือง ควนชะลิก หัวไทร
220 โรงเรียนวัดดอนผาสุก ควนชะลิก หัวไทร
221 โรงเรียนบ้านควนทะเลมอง ควนชะลิก หัวไทร
222 โรงเรียนวัดควนชะลิก ควนชะลิก หัวไทร
223 โรงเรียนบ้านหัวไทร ควนชะลิก หัวไทร
224 โรงเรียนวัดโคกพิกุล ทรายขาว หัวไทร
225 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) ทรายขาว หัวไทร
226 โรงเรียนบ้านโคกทราย ทรายขาว หัวไทร
227 โรงเรียนห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ112 ทรายขาว หัวไทร
228 โรงเรียนวัดโคกยาง ทรายขาว หัวไทร
229 โรงเรียนไพศาลศึกษา ทรายขาว หัวไทร
230 โรงเรียนวัดอู่แก้ว ทรายขาว หัวไทร
231 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ท่าซอม หัวไทร 075766108
232 โรงเรียนวัดท่าเสริม ท่าซอม หัวไทร
233 โรงเรียนวัดบ้านด่าน ท่าซอม หัวไทร
234 โรงเรียนบ้านสระนอก ท่าซอม หัวไทร
235 โรงเรียนบ้านปากพรุ บางนบ หัวไทร
236 โรงเรียนวัดบ่อโพง บ้านราม หัวไทร
237 โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม หัวไทร
238 โรงเรียนเจริญพงศ์วิทยา รามแก้ว หัวไทร
239 โรงเรียนวัดรามแก้ว รามแก้ว หัวไทร
240 โรงเรียนวัดปากระวะ หน้าสตน หัวไทร
241 โรงเรียนวัดหน้าสตน หน้าสตน หัวไทร 075389501
242 โรงเรียนวัดฉิมหลา หน้าสตน หัวไทร
243 โรงเรียนบ้านหน้าศาล หน้าสตน หัวไทร
244 โรงเรียนวัดทะเลปัง หัวไทร หัวไทร
245 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ หัวไทร หัวไทร
246 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว หัวไทร หัวไทร
247 โรงเรียนวัดหัวลำภู หัวไทร หัวไทร
248 โรงเรียนวัดอิมอญ หัวไทร หัวไทร
249 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) หัวไทร หัวไทร 075389470
250 โรงเรียนบ้านหนองบอน หัวไทร หัวไทร
251 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา หัวไทร หัวไทร
252 โรงเรียนบ้านลำคลอง หัวไทร หัวไทร
253 โรงเรียนบำรุงวิทยา เกาะเพชร หัวไทร
254 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร เกาะเพชร หัวไทร 0813975467
255 โรงเรียนบ้านบางโหนด เกาะเพชร หัวไทร
256 โรงเรียนวัดบางตะพาน เขาพังไกร หัวไทร
257 โรงเรียนเขาพังไกร เขาพังไกร หัวไทร
258 โรงเรียนวัดบูรณาวาส เขาพังไกร หัวไทร
259 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เขาพังไกร หัวไทร
260 โรงเรียนบ้านลากชาย เขาพังไกร หัวไทร
261 โรงเรียนบ้านเกาะสุด เขาพังไกร หัวไทร
262 โรงเรียนบ้านท่าเตียน แหลม หัวไทร
263 โรงเรียนวัดท้ายโนต แหลม หัวไทร
264 โรงเรียนวัดโคกสูง แหลม หัวไทร
265 โรงเรียนวัดแหลม แหลม หัวไทร
266 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง การะเกด เชียรใหญ่ 075-362494
267 โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่
268 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน การะเกด เชียรใหญ่
269 โรงเรียนวัดบางยิ่ว การะเกด เชียรใหญ่
270 โรงเรียนบ้านเกาะทวด การะเกด เชียรใหญ่
271 โรงเรียนวัดท้ายทะเล การะเกด เชียรใหญ่
272 โรงเรียนบ้านนา การะเกด เชียรใหญ่
273 โรงเรียนวัดสระแก้ว ท่าขนาน เชียรใหญ่
274 โรงเรียนวัดดอนรักษา ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
275 โรงเรียนบ้านปากเชียร ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
276 โรงเรียนวัดเทพนิมิต ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
277 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
278 โรงเรียนวัดคลองขยัน บ้านกลาง เชียรใหญ่
279 โรงเรียนวัดพระหอม บ้านกลาง เชียรใหญ่
280 โรงเรียนบ้านหัวปอ บ้านเนิน เชียรใหญ่
281 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ บ้านเนิน เชียรใหญ่
282 โรงเรียนวัดบางทองคำ บ้านเนิน เชียรใหญ่
283 โรงเรียนบ้านท่าขนาน บ้านเนิน เชียรใหญ่
284 โรงเรียนวัดทวยเทพ บ้านเนิน เชียรใหญ่
285 โรงเรียนวัดบ้านเนิน บ้านเนิน เชียรใหญ่
286 โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 เขาพระบาท เชียรใหญ่
287 โรงเรียนวัดแดง เขาพระบาท เชียรใหญ่
288 โรงเรียนวัดพระบาท เขาพระบาท เชียรใหญ่
289 โรงเรียนวัดทองพูน เขาพระบาท เชียรใหญ่
290 โรงเรียนบ้านบางพระ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
291 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
292 โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 075331037
293 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
294 โรงเรียนบ้านบางปรง เสือหึง เชียรใหญ่
295 โรงเรียนสระโพธิ์พิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
296 โรงเรียนบ้านดอนโตนด เสือหึง เชียรใหญ่
297 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ เสือหึง เชียรใหญ่
298 โรงเรียนวัดบ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 075362537
299 โรงเรียนบ้านบางด้วน แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
300 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
301 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
302 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
303 โรงเรียนเชียรใหญ่ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
304 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
305 โรงเรียนวัดทาบทอง ไสหมาก เชียรใหญ่
306 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ไสหมาก เชียรใหญ่
307 โรงเรียนวัดสระเกษ ไสหมาก เชียรใหญ่
308 โรงเรียนวัดคงคาวดี ไสหมาก เชียรใหญ่
309 โรงเรียนบ้านช่องขาด ไสหมาก เชียรใหญ่