ผู้บริหาร

สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2015
ปรับปรุง 24/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 111977
Page Views 144208
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคอพรุ จุฬาภรณ์
2 โรงเรียนวัดสมควร ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
3 โรงเรียนบ้านลำหัก ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
4 โรงเรียนบ้านดอนทราย ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
5 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
6 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
7 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
8 โรงเรียนบ้านอายเลา ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ 075442864
9 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
10 โรงเรียนบ้านคอกวัว นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
11 โรงเรียนบ้านทุ่งบก นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 0840512621
12 โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
13 โรงเรียนทัศนาวลัย นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
14 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
15 โรงเรียนบ้านชายควน บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
16 โรงเรียนวัดชะอวด บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
17 โรงเรียนบ้านไสขาม บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
18 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สามตำบล จุฬาภรณ์
19 โรงเรียนบ้านวังใส สามตำบล จุฬาภรณ์
20 โรงเรียนบ้านควนโตน สามตำบล จุฬาภรณ์
21 โรงเรียนบ้านตรอกแค ขอนหาด ชะอวด
22 โรงเรียนบ้านใสถิน ขอนหาด ชะอวด
23 โรงเรียนบ้านขอนหาด ขอนหาด ชะอวด 075426134
24 โรงเรียนวัดควนใส ขอนหาด ชะอวด
25 โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ขอนหาด ชะอวด
26 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
27 โรงเรียนบ้านควนมุด ควนหนองหงษ์ ชะอวด 0872778517
28 โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด 075 - 476305
29 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
30 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
31 โรงเรียนวัดรักขิตวัน ชะอวด ชะอวด
32 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ชะอวด 075-381142
33 โรงเรียนบ้านชะอวด ชะอวด ชะอวด 075381334
34 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ชะอวด ชะอวด
35 โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ชะอวด ชะอวด
36 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ชะอวด ชะอวด
37 โรงเรียนชะอวด ชะอวด ชะอวด
38 โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ชะอวด ชะอวด
39 โรงเรียนบ้านปากบางกลม ชะอวด ชะอวด
40 โรงเรียนวัดจิกพนม ชะอวด ชะอวด
41 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ชะอวด
42 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว ชะอวด ชะอวด
43 โรงเรียนวัดดอนมะปราง ท่าประจะ ชะอวด
44 โรงเรียนบ้านห้วยโส ท่าประจะ ชะอวด
45 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ท่าประจะ ชะอวด
46 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ ท่าประจะ ชะอวด
47 โรงเรียนบ้านหนองหิน ท่าเสม็ด ชะอวด
48 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ท่าเสม็ด ชะอวด
49 โรงเรียนบ้านบางน้อย ท่าเสม็ด ชะอวด 075476122
50 โรงเรียนบ้านนางหลง นางหลง ชะอวด
51 โรงเรียนวัดหนองจิก นางหลง ชะอวด
52 โรงเรียนบ้านพรุบัว นางหลง ชะอวด
53 โรงเรียนวัดโคกทราง นางหลง ชะอวด
54 โรงเรียนวัดควนเถียะ นางหลง ชะอวด
55 โรงเรียนบ้านควนเงิน บ้านตูล ชะอวด
56 โรงเรียนวัดวังกลม บ้านตูล ชะอวด
57 โรงเรียนชนะวิทยา บ้านตูล ชะอวด
58 โรงเรียนบ้านตูล บ้านตูล ชะอวด 075-354764
59 โรงเรียนบ้านกุมแป บ้านตูล ชะอวด
60 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย วังอ่าง ชะอวด
61 โรงเรียนบ้านควนมิตร วังอ่าง ชะอวด
62 โรงเรียนบ้านหนองนนทรี วังอ่าง ชะอวด
63 โรงเรียนบ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด
64 โรงเรียนบ้านท่าไทร วังอ่าง ชะอวด
65 โรงเรียนบ้านหนองบัว วังอ่าง ชะอวด
66 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล เกาะขันธ์ ชะอวด
67 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 เกาะขันธ์ ชะอวด
68 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เกาะขันธ์ ชะอวด
69 โรงเรียนวัดไม้เสียบ เกาะขันธ์ ชะอวด
70 โรงเรียนบ้านลานนา เกาะขันธ์ ชะอวด
71 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ เขาพระทอง ชะอวด
72 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ เขาพระทอง ชะอวด
73 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด
74 โรงเรียนเขาพระทอง เขาพระทอง ชะอวด
75 โรงเรียนวัดควนเคร็ง เคร็ง ชะอวด
76 โรงเรียนวัดปากควน เคร็ง ชะอวด
77 โรงเรียนวัดควนยาว เคร็ง ชะอวด
78 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร เคร็ง ชะอวด
79 โรงเรียนบ้านควนชิง เคร็ง ชะอวด
80 โรงเรียนวัดควนป้อม เคร็ง ชะอวด
81 โรงเรียนอนุบาลชุมสุข ปากพนัง
82 โรงเรียนกิตติชัยศึกษา ขนาบนาก ปากพนัง
83 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ ขนาบนาก ปากพนัง
84 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ขนาบนาก ปากพนัง
85 โรงเรียนวัดขนาบนาก ขนาบนาก ปากพนัง
86 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ขนาบนาก ปากพนัง
87 โรงเรียนวัดมหิสสาราม คลองกระบือ ปากพนัง
88 โรงเรียนวัดตรงบน คลองกระบือ ปากพนัง 0-7545-0080
89 โรงเรียนวัดบ้านงาม คลองกระบือ ปากพนัง
90 โรงเรียนวัดสุขุม คลองกระบือ ปากพนัง
91 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง คลองกระบือ ปากพนัง
92 โรงเรียนวัดสามแพรก คลองกระบือ ปากพนัง
93 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน คลองน้อย ปากพนัง
94 โรงเรียนบ้านบางลึก คลองน้อย ปากพนัง
95 โรงเรียนบ้านปากคลอง คลองน้อย ปากพนัง
96 โรงเรียนบ้านราษฏร์สงวน คลองน้อย ปากพนัง
97 โรงเรียนวัดปิยาราม คลองน้อย ปากพนัง
98 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย คลองน้อย ปากพนัง
99 โรงเรียนบ้านเขาน้อย คลองน้อย ปากพนัง
100 โรงเรียนวัดคลองน้อย คลองน้อย ปากพนัง
101 โรงเรียนสหมิตรวิทยา คลองน้อย ปากพนัง
102 โรงเรียนอนุบาลพรธิดา คลองน้อย ปากพนัง
103 โรงเรียนวัดบางมะขาม คลองน้อย ปากพนัง
104 โรงเรียนบ้านบางเนียน คลองน้อย ปากพนัง
105 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม คลองน้อย ปากพนัง
106 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต คลองน้อย ปากพนัง
107 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม ชะเมา ปากพนัง
108 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ ชะเมา ปากพนัง
109 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก ชะเมา ปากพนัง
110 โรงเรียนวัดปากเนตร ชะเมา ปากพนัง
111 โรงเรียนบ้านเกาะทัง ท่าพยา ปากพนัง 0878836966
112 โรงเรียนวัดสระ ท่าพยา ปากพนัง
113 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว บางตะพง ปากพนัง
114 โรงเรียนวัดกาญจนาราม บางพระ ปากพนัง
115 โรงเรียนวัดบางศาลา บางศาลา ปากพนัง
116 โรงเรียนวัดบางไทร บางศาลา ปากพนัง
117 โรงเรียนวัดท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
118 โรงเรียนวัดแจ้ง บ้านเพิง ปากพนัง
119 โรงเรียนบ้านบางแรด บ้านเพิง ปากพนัง
120 โรงเรียนบ้านหมาก บ้านเพิง ปากพนัง
121 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
122 โรงเรียนวัดเทพสิทธาราม บ้านใหม่ ปากพนัง
123 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน บ้านใหม่ ปากพนัง
124 โรงเรียนวัดบางคุระ บ้านใหม่ ปากพนัง
125 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง 075444109
126 โรงเรียนเกาะจากวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
127 โรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา ปากพนัง ปากพนัง
128 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย ปากพนัง ปากพนัง
129 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง
130 โรงเรียนเที่ยงทิพย์อนุสรณ์ ปากพนัง ปากพนัง
131 โรงเรียนไผ่หัว ปากพนัง ปากพนัง
132 โรงเรียนอนุบาลอรรถรักษ์ ปากพนัง ปากพนัง
133 โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง
134 โรงเรียนพระสิริ ปากพนัง ปากพนัง
135 โรงเรียนหลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
136 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา ปากพนัง ปากพนัง
137 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
138 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
139 โรงเรียนอนุบาลอภิรัตน์ ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
140 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
141 โรงเรียนวัดบางทวด ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
142 โรงเรียนวัดบางฉนาก ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
143 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
144 โรงเรียนปากพนังวิทยาแผนกอนุบาล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
145 โรงเรียนวัดรัตนาราม ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
146 โรงเรียนบ้านบางวัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
147 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
148 โรงเรียนบ้านชายทะเล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
149 โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
150 โรงเรียนปากพนังวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
151 โรงเรียนวัดปากแพรก ปากแพรก ปากพนัง
152 โรงเรียนวัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง
153 โรงเรียนวัดบางด้วน ปากแพรก ปากพนัง
154 โรงเรียนวัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง 075870045
155 โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ป่าระกำ ปากพนัง
156 โรงเรียนบ้านหัวลำพู ป่าระกำ ปากพนัง
157 โรงเรียนวัดอัณฑศาสนาราม ป่าระกำ ปากพนัง
158 โรงเรียนวัดป่าระกำ ป่าระกำ ปากพนัง
159 โรงเรียนวัดเหมก ป่าระกำ ปากพนัง
160 โรงเรียนวัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง
161 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง หูล่อง ปากพนัง
162 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ หูล่อง ปากพนัง
163 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย เกาะทวด ปากพนัง
164 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ เกาะทวด ปากพนัง
165 โรงเรียนวัดเกาะจาก เกาะทวด ปากพนัง
166 โรงเรียนวัดโบสถ์ เกาะทวด ปากพนัง
167 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา เกาะทวด ปากพนัง
168 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
169 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
170 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ควนชุม ร่อนพิบูลย์
171 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
172 โรงเรียนวัดวัวหลุง ควนชุม ร่อนพิบูลย์
173 โรงเรียนบ้านเกยเชน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
174 โรงเรียนวัดคันธมาลี ควนชุม ร่อนพิบูลย์
175 โรงเรียนบ้านกลอง ควนพัง ร่อนพิบูลย์
176 โรงเรียนสุนทราภิบาล ควนพัง ร่อนพิบูลย์
177 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ควนพัง ร่อนพิบูลย์
178 โรงเรียนวัดปลายสระ ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 075-354922
179 โรงเรียนบ้านด่าน ควนพัง ร่อนพิบูลย์
180 โรงเรียนบ้านหนองมาก ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449395
181 โรงเรียนวัดควนเกย ควนเกย ร่อนพิบูลย์
182 โรงเรียนวัดเทพมงคล ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075449043
183 โรงเรียนดรุณวิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
184 โรงเรียนอนุบาลสกุลดี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
185 โรงเรียนบ้านหนองกก ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
186 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
187 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
188 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 075441140
189 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
190 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
191 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
192 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
193 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
194 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
195 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
196 โรงเรียนวัดร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
197 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
198 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
199 โรงเรียนวัดเขาน้อย ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
200 โรงเรียนวัดสามัคยาราม หินตก ร่อนพิบูลย์ 075-441879
201 โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา หินตก ร่อนพิบูลย์
202 โรงเรียนวัดถลุงทอง หินตก ร่อนพิบูลย์
203 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง หินตก ร่อนพิบูลย์
204 โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง หินตก ร่อนพิบูลย์
205 โรงเรียนบ้านห้วยหาร หินตก ร่อนพิบูลย์
206 โรงเรียนวัดธาราวง หินตก ร่อนพิบูลย์
207 โรงเรียนบ้านท่าไทร หินตก ร่อนพิบูลย์
208 โรงเรียนบ้านปลายราง หินตก ร่อนพิบูลย์
209 โรงเรียนเสาธงวิทยา เสาธง ร่อนพิบูลย์
210 โรงเรียนบ้านป่าแชง เสาธง ร่อนพิบูลย์
211 โรงเรียนวัดโคกคราม เสาธง ร่อนพิบูลย์
212 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ เสาธง ร่อนพิบูลย์
213 โรงเรียนวัดหนา เสาธง ร่อนพิบูลย์
214 โรงเรียนวัดธงทอง เสาธง ร่อนพิบูลย์
215 โรงเรียนวัดพระอานนท์ เสาธง ร่อนพิบูลย์
216 โรงเรียนบ้านควนรุย เสาธง ร่อนพิบูลย์ 075373221
217 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 เสาธง ร่อนพิบูลย์
218 โรงเรียนโคกครามพิชากร เสาธง ร่อนพิบูลย์
219 โรงเรียนวัดดอนผาสุก ควนชะลิก หัวไทร
220 โรงเรียนวัดควนชะลิก ควนชะลิก หัวไทร
221 โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
222 โรงเรียนวัดปากเหมือง ควนชะลิก หัวไทร
223 โรงเรียนบ้านควนทะเลมอง ควนชะลิก หัวไทร
224 โรงเรียนบ้านหัวไทร ควนชะลิก หัวไทร
225 โรงเรียนวัดอู่แก้ว ทรายขาว หัวไทร
226 โรงเรียนวัดโคกยาง ทรายขาว หัวไทร
227 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) ทรายขาว หัวไทร
228 โรงเรียนห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ112 ทรายขาว หัวไทร
229 โรงเรียนไพศาลศึกษา ทรายขาว หัวไทร
230 โรงเรียนบ้านโคกทราย ทรายขาว หัวไทร
231 โรงเรียนวัดโคกพิกุล ทรายขาว หัวไทร
232 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ท่าซอม หัวไทร 075766108
233 โรงเรียนวัดบ้านด่าน ท่าซอม หัวไทร
234 โรงเรียนวัดท่าเสริม ท่าซอม หัวไทร
235 โรงเรียนบ้านสระนอก ท่าซอม หัวไทร
236 โรงเรียนบ้านปากพรุ บางนบ หัวไทร
237 โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม หัวไทร
238 โรงเรียนวัดบ่อโพง บ้านราม หัวไทร
239 โรงเรียนเจริญพงศ์วิทยา รามแก้ว หัวไทร
240 โรงเรียนวัดรามแก้ว รามแก้ว หัวไทร
241 โรงเรียนวัดฉิมหลา หน้าสตน หัวไทร
242 โรงเรียนวัดปากระวะ หน้าสตน หัวไทร
243 โรงเรียนบ้านหน้าศาล หน้าสตน หัวไทร
244 โรงเรียนวัดหน้าสตน หน้าสตน หัวไทร 075389501
245 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว หัวไทร หัวไทร
246 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ หัวไทร หัวไทร
247 โรงเรียนบ้านหนองบอน หัวไทร หัวไทร
248 โรงเรียนวัดทะเลปัง หัวไทร หัวไทร
249 โรงเรียนวัดหัวลำภู หัวไทร หัวไทร
250 โรงเรียนวัดอิมอญ หัวไทร หัวไทร
251 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) หัวไทร หัวไทร 075389470
252 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา หัวไทร หัวไทร
253 โรงเรียนบ้านลำคลอง หัวไทร หัวไทร
254 โรงเรียนบำรุงวิทยา เกาะเพชร หัวไทร
255 โรงเรียนบ้านบางโหนด เกาะเพชร หัวไทร
256 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร เกาะเพชร หัวไทร 0813975467
257 โรงเรียนเขาพังไกร เขาพังไกร หัวไทร
258 โรงเรียนวัดบูรณาวาส เขาพังไกร หัวไทร
259 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เขาพังไกร หัวไทร
260 โรงเรียนบ้านลากชาย เขาพังไกร หัวไทร
261 โรงเรียนวัดบางตะพาน เขาพังไกร หัวไทร
262 โรงเรียนบ้านเกาะสุด เขาพังไกร หัวไทร
263 โรงเรียนวัดแหลม แหลม หัวไทร
264 โรงเรียนบ้านท่าเตียน แหลม หัวไทร
265 โรงเรียนวัดโคกสูง แหลม หัวไทร
266 โรงเรียนวัดท้ายโนต แหลม หัวไทร
267 โรงเรียนวัดบางยิ่ว การะเกด เชียรใหญ่
268 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน การะเกด เชียรใหญ่
269 โรงเรียนวัดท้ายทะเล การะเกด เชียรใหญ่
270 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง การะเกด เชียรใหญ่ 075-362494
271 โรงเรียนบ้านเกาะทวด การะเกด เชียรใหญ่
272 โรงเรียนบ้านนา การะเกด เชียรใหญ่
273 โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่
274 โรงเรียนวัดสระแก้ว ท่าขนาน เชียรใหญ่
275 โรงเรียนบ้านปากเชียร ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
276 โรงเรียนวัดเทพนิมิต ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
277 โรงเรียนวัดดอนรักษา ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
278 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
279 โรงเรียนวัดพระหอม บ้านกลาง เชียรใหญ่
280 โรงเรียนวัดคลองขยัน บ้านกลาง เชียรใหญ่
281 โรงเรียนวัดบางทองคำ บ้านเนิน เชียรใหญ่
282 โรงเรียนวัดทวยเทพ บ้านเนิน เชียรใหญ่
283 โรงเรียนบ้านหัวปอ บ้านเนิน เชียรใหญ่
284 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ บ้านเนิน เชียรใหญ่
285 โรงเรียนวัดบ้านเนิน บ้านเนิน เชียรใหญ่
286 โรงเรียนบ้านท่าขนาน บ้านเนิน เชียรใหญ่
287 โรงเรียนวัดทองพูน เขาพระบาท เชียรใหญ่
288 โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 เขาพระบาท เชียรใหญ่
289 โรงเรียนวัดแดง เขาพระบาท เชียรใหญ่
290 โรงเรียนวัดพระบาท เขาพระบาท เชียรใหญ่
291 โรงเรียนบ้านบางพระ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
292 โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 075331037
293 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
294 โรงเรียนบ้านบางปรง เสือหึง เชียรใหญ่
295 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ เสือหึง เชียรใหญ่
296 โรงเรียนบ้านดอนโตนด เสือหึง เชียรใหญ่
297 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
298 โรงเรียนสระโพธิ์พิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
299 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
300 โรงเรียนบ้านบางด้วน แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
301 โรงเรียนเชียรใหญ่ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
302 โรงเรียนวัดบ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 075362537
303 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
304 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
305 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
306 โรงเรียนวัดคงคาวดี ไสหมาก เชียรใหญ่
307 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ไสหมาก เชียรใหญ่
308 โรงเรียนวัดสระเกษ ไสหมาก เชียรใหญ่
309 โรงเรียนวัดทาบทอง ไสหมาก เชียรใหญ่
310 โรงเรียนบ้านช่องขาด ไสหมาก เชียรใหญ่