ผู้บริหาร

สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2015
ปรับปรุง 24/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 88911
Page Views 115506
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคอพรุ จุฬาภรณ์
2 โรงเรียนบ้านดอนทราย ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
3 โรงเรียนวัดสมควร ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
4 โรงเรียนบ้านลำหัก ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
5 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
6 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
7 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
8 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
9 โรงเรียนบ้านอายเลา ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ 075442864
10 โรงเรียนบ้านคอกวัว นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
11 โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
12 โรงเรียนทัศนาวลัย นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
13 โรงเรียนบ้านทุ่งบก นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 0840512621
14 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
15 โรงเรียนบ้านชายควน บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
16 โรงเรียนวัดชะอวด บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
17 โรงเรียนบ้านไสขาม บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
18 โรงเรียนบ้านวังใส สามตำบล จุฬาภรณ์
19 โรงเรียนบ้านควนโตน สามตำบล จุฬาภรณ์
20 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สามตำบล จุฬาภรณ์
21 โรงเรียนบ้านใสถิน ขอนหาด ชะอวด
22 โรงเรียนบ้านตรอกแค ขอนหาด ชะอวด
23 โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ขอนหาด ชะอวด
24 โรงเรียนบ้านขอนหาด ขอนหาด ชะอวด 075426134
25 โรงเรียนวัดควนใส ขอนหาด ชะอวด
26 โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด 075 - 476305
27 โรงเรียนบ้านควนมุด ควนหนองหงษ์ ชะอวด 0872778517
28 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
29 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
30 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
31 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ชะอวด 075-381142
32 โรงเรียนชะอวด ชะอวด ชะอวด
33 โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ชะอวด ชะอวด
34 โรงเรียนวัดจิกพนม ชะอวด ชะอวด
35 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ชะอวด ชะอวด
36 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ชะอวด ชะอวด
37 โรงเรียนบ้านชะอวด ชะอวด ชะอวด 075381334
38 โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ชะอวด ชะอวด
39 โรงเรียนวัดรักขิตวัน ชะอวด ชะอวด
40 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ชะอวด
41 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว ชะอวด ชะอวด
42 โรงเรียนบ้านปากบางกลม ชะอวด ชะอวด
43 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ท่าประจะ ชะอวด
44 โรงเรียนบ้านห้วยโส ท่าประจะ ชะอวด
45 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ ท่าประจะ ชะอวด
46 โรงเรียนวัดดอนมะปราง ท่าประจะ ชะอวด
47 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ท่าเสม็ด ชะอวด
48 โรงเรียนบ้านบางน้อย ท่าเสม็ด ชะอวด 075476122
49 โรงเรียนบ้านหนองหิน ท่าเสม็ด ชะอวด
50 โรงเรียนบ้านนางหลง นางหลง ชะอวด
51 โรงเรียนวัดควนเถียะ นางหลง ชะอวด
52 โรงเรียนวัดโคกทราง นางหลง ชะอวด
53 โรงเรียนวัดหนองจิก นางหลง ชะอวด
54 โรงเรียนบ้านพรุบัว นางหลง ชะอวด
55 โรงเรียนวัดวังกลม บ้านตูล ชะอวด
56 โรงเรียนบ้านควนเงิน บ้านตูล ชะอวด
57 โรงเรียนชนะวิทยา บ้านตูล ชะอวด
58 โรงเรียนบ้านตูล บ้านตูล ชะอวด 075-354764
59 โรงเรียนบ้านกุมแป บ้านตูล ชะอวด
60 โรงเรียนบ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด
61 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย วังอ่าง ชะอวด
62 โรงเรียนบ้านท่าไทร วังอ่าง ชะอวด
63 โรงเรียนบ้านหนองนนทรี วังอ่าง ชะอวด
64 โรงเรียนบ้านหนองบัว วังอ่าง ชะอวด
65 โรงเรียนบ้านควนมิตร วังอ่าง ชะอวด
66 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เกาะขันธ์ ชะอวด
67 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล เกาะขันธ์ ชะอวด
68 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 เกาะขันธ์ ชะอวด
69 โรงเรียนวัดไม้เสียบ เกาะขันธ์ ชะอวด
70 โรงเรียนบ้านลานนา เกาะขันธ์ ชะอวด
71 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด
72 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ เขาพระทอง ชะอวด
73 โรงเรียนเขาพระทอง เขาพระทอง ชะอวด
74 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ เขาพระทอง ชะอวด
75 โรงเรียนวัดปากควน เคร็ง ชะอวด
76 โรงเรียนวัดควนเคร็ง เคร็ง ชะอวด
77 โรงเรียนวัดควนยาว เคร็ง ชะอวด
78 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร เคร็ง ชะอวด
79 โรงเรียนบ้านควนชิง เคร็ง ชะอวด
80 โรงเรียนวัดควนป้อม เคร็ง ชะอวด
81 โรงเรียนอนุบาลชุมสุข ปากพนัง
82 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ขนาบนาก ปากพนัง
83 โรงเรียนกิตติชัยศึกษา ขนาบนาก ปากพนัง
84 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ขนาบนาก ปากพนัง
85 โรงเรียนวัดขนาบนาก ขนาบนาก ปากพนัง
86 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ ขนาบนาก ปากพนัง
87 โรงเรียนวัดตรงบน คลองกระบือ ปากพนัง 0-7545-0080
88 โรงเรียนวัดมหิสสาราม คลองกระบือ ปากพนัง
89 โรงเรียนวัดสามแพรก คลองกระบือ ปากพนัง
90 โรงเรียนวัดบ้านงาม คลองกระบือ ปากพนัง
91 โรงเรียนวัดสุขุม คลองกระบือ ปากพนัง
92 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง คลองกระบือ ปากพนัง
93 โรงเรียนวัดบางมะขาม คลองน้อย ปากพนัง
94 โรงเรียนบ้านเขาน้อย คลองน้อย ปากพนัง
95 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต คลองน้อย ปากพนัง
96 โรงเรียนบ้านบางลึก คลองน้อย ปากพนัง
97 โรงเรียนบ้านบางเนียน คลองน้อย ปากพนัง
98 โรงเรียนวัดปิยาราม คลองน้อย ปากพนัง
99 โรงเรียนสหมิตรวิทยา คลองน้อย ปากพนัง
100 โรงเรียนบ้านราษฏร์สงวน คลองน้อย ปากพนัง
101 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน คลองน้อย ปากพนัง
102 โรงเรียนบ้านปากคลอง คลองน้อย ปากพนัง
103 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย คลองน้อย ปากพนัง
104 โรงเรียนอนุบาลพรธิดา คลองน้อย ปากพนัง
105 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม คลองน้อย ปากพนัง
106 โรงเรียนวัดคลองน้อย คลองน้อย ปากพนัง
107 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ ชะเมา ปากพนัง
108 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก ชะเมา ปากพนัง
109 โรงเรียนวัดปากเนตร ชะเมา ปากพนัง
110 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม ชะเมา ปากพนัง
111 โรงเรียนวัดสระ ท่าพยา ปากพนัง
112 โรงเรียนบ้านเกาะทัง ท่าพยา ปากพนัง 0878836966
113 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว บางตะพง ปากพนัง
114 โรงเรียนวัดกาญจนาราม บางพระ ปากพนัง
115 โรงเรียนวัดบางศาลา บางศาลา ปากพนัง
116 โรงเรียนวัดบางไทร บางศาลา ปากพนัง
117 โรงเรียนวัดท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
118 โรงเรียนบ้านหมาก บ้านเพิง ปากพนัง
119 โรงเรียนบ้านบางแรด บ้านเพิง ปากพนัง
120 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
121 โรงเรียนวัดแจ้ง บ้านเพิง ปากพนัง
122 โรงเรียนวัดเทพสิทธาราม บ้านใหม่ ปากพนัง
123 โรงเรียนวัดบางคุระ บ้านใหม่ ปากพนัง
124 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน บ้านใหม่ ปากพนัง
125 โรงเรียนหลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
126 โรงเรียนไผ่หัว ปากพนัง ปากพนัง
127 โรงเรียนเกาะจากวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
128 โรงเรียนอนุบาลอรรถรักษ์ ปากพนัง ปากพนัง
129 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย ปากพนัง ปากพนัง
130 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา ปากพนัง ปากพนัง
131 โรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา ปากพนัง ปากพนัง
132 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง
133 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง 075444109
134 โรงเรียนพระสิริ ปากพนัง ปากพนัง
135 โรงเรียนเที่ยงทิพย์อนุสรณ์ ปากพนัง ปากพนัง
136 โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง
137 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
138 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
139 โรงเรียนอนุบาลอภิรัตน์ ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
140 โรงเรียนวัดบางทวด ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
141 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
142 โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
143 โรงเรียนปากพนังวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
144 โรงเรียนวัดรัตนาราม ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
145 โรงเรียนบ้านชายทะเล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
146 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
147 โรงเรียนปากพนังวิทยาแผนกอนุบาล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
148 โรงเรียนวัดบางฉนาก ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
149 โรงเรียนบ้านบางวัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
150 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
151 โรงเรียนวัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง
152 โรงเรียนวัดปากแพรก ปากแพรก ปากพนัง
153 โรงเรียนวัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง 075870045
154 โรงเรียนวัดบางด้วน ปากแพรก ปากพนัง
155 โรงเรียนวัดป่าระกำ ป่าระกำ ปากพนัง
156 โรงเรียนวัดอัณฑศาสนาราม ป่าระกำ ปากพนัง
157 โรงเรียนบ้านหัวลำพู ป่าระกำ ปากพนัง
158 โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ป่าระกำ ปากพนัง
159 โรงเรียนวัดเหมก ป่าระกำ ปากพนัง
160 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง หูล่อง ปากพนัง
161 โรงเรียนวัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง
162 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ หูล่อง ปากพนัง
163 โรงเรียนวัดเกาะจาก เกาะทวด ปากพนัง
164 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย เกาะทวด ปากพนัง
165 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา เกาะทวด ปากพนัง
166 โรงเรียนวัดโบสถ์ เกาะทวด ปากพนัง
167 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ เกาะทวด ปากพนัง
168 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
169 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
170 โรงเรียนวัดคันธมาลี ควนชุม ร่อนพิบูลย์
171 โรงเรียนวัดวัวหลุง ควนชุม ร่อนพิบูลย์
172 โรงเรียนบ้านเกยเชน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
173 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
174 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ควนชุม ร่อนพิบูลย์
175 โรงเรียนบ้านกลอง ควนพัง ร่อนพิบูลย์
176 โรงเรียนสุนทราภิบาล ควนพัง ร่อนพิบูลย์
177 โรงเรียนวัดปลายสระ ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 075-354922
178 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ควนพัง ร่อนพิบูลย์
179 โรงเรียนบ้านด่าน ควนพัง ร่อนพิบูลย์
180 โรงเรียนบ้านหนองมาก ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449395
181 โรงเรียนวัดควนเกย ควนเกย ร่อนพิบูลย์
182 โรงเรียนวัดเทพมงคล ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075449043
183 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
184 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
185 โรงเรียนวัดร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
186 โรงเรียนวัดเขาน้อย ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
187 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
188 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
189 โรงเรียนดรุณวิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
190 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 075441140
191 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
192 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
193 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
194 โรงเรียนอนุบาลสกุลดี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
195 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
196 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
197 โรงเรียนบ้านหนองกก ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
198 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
199 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
200 โรงเรียนบ้านปลายราง หินตก ร่อนพิบูลย์
201 โรงเรียนวัดสามัคยาราม หินตก ร่อนพิบูลย์ 075-441879
202 โรงเรียนวัดธาราวง หินตก ร่อนพิบูลย์
203 โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง หินตก ร่อนพิบูลย์
204 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง หินตก ร่อนพิบูลย์
205 โรงเรียนบ้านท่าไทร หินตก ร่อนพิบูลย์
206 โรงเรียนบ้านห้วยหาร หินตก ร่อนพิบูลย์
207 โรงเรียนวัดถลุงทอง หินตก ร่อนพิบูลย์
208 โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา หินตก ร่อนพิบูลย์
209 โรงเรียนบ้านป่าแชง เสาธง ร่อนพิบูลย์
210 โรงเรียนวัดหนา เสาธง ร่อนพิบูลย์
211 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ เสาธง ร่อนพิบูลย์
212 โรงเรียนวัดพระอานนท์ เสาธง ร่อนพิบูลย์
213 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 เสาธง ร่อนพิบูลย์
214 โรงเรียนเสาธงวิทยา เสาธง ร่อนพิบูลย์
215 โรงเรียนโคกครามพิชากร เสาธง ร่อนพิบูลย์
216 โรงเรียนวัดธงทอง เสาธง ร่อนพิบูลย์
217 โรงเรียนวัดโคกคราม เสาธง ร่อนพิบูลย์
218 โรงเรียนบ้านควนรุย เสาธง ร่อนพิบูลย์ 075373221
219 โรงเรียนบ้านควนทะเลมอง ควนชะลิก หัวไทร
220 โรงเรียนบ้านหัวไทร ควนชะลิก หัวไทร
221 โรงเรียนวัดปากเหมือง ควนชะลิก หัวไทร
222 โรงเรียนวัดควนชะลิก ควนชะลิก หัวไทร
223 โรงเรียนวัดดอนผาสุก ควนชะลิก หัวไทร
224 โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
225 โรงเรียนวัดโคกยาง ทรายขาว หัวไทร
226 โรงเรียนบ้านโคกทราย ทรายขาว หัวไทร
227 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) ทรายขาว หัวไทร
228 โรงเรียนวัดอู่แก้ว ทรายขาว หัวไทร
229 โรงเรียนไพศาลศึกษา ทรายขาว หัวไทร
230 โรงเรียนห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ112 ทรายขาว หัวไทร
231 โรงเรียนวัดโคกพิกุล ทรายขาว หัวไทร
232 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ท่าซอม หัวไทร 075766108
233 โรงเรียนวัดบ้านด่าน ท่าซอม หัวไทร
234 โรงเรียนวัดท่าเสริม ท่าซอม หัวไทร
235 โรงเรียนบ้านสระนอก ท่าซอม หัวไทร
236 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ บางนบ หัวไทร
237 โรงเรียนบ้านปากพรุ บางนบ หัวไทร
238 โรงเรียนวัดบ่อโพง บ้านราม หัวไทร
239 โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม หัวไทร
240 โรงเรียนเจริญพงศ์วิทยา รามแก้ว หัวไทร
241 โรงเรียนวัดรามแก้ว รามแก้ว หัวไทร
242 โรงเรียนบ้านหน้าศาล หน้าสตน หัวไทร
243 โรงเรียนวัดฉิมหลา หน้าสตน หัวไทร
244 โรงเรียนวัดหน้าสตน หน้าสตน หัวไทร 075389501
245 โรงเรียนวัดปากระวะ หน้าสตน หัวไทร
246 โรงเรียนบ้านหนองบอน หัวไทร หัวไทร
247 โรงเรียนวัดอิมอญ หัวไทร หัวไทร
248 โรงเรียนวัดหัวลำภู หัวไทร หัวไทร
249 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว หัวไทร หัวไทร
250 โรงเรียนบ้านลำคลอง หัวไทร หัวไทร
251 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ หัวไทร หัวไทร
252 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา หัวไทร หัวไทร
253 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) หัวไทร หัวไทร 075389470
254 โรงเรียนวัดทะเลปัง หัวไทร หัวไทร
255 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร เกาะเพชร หัวไทร 0813975467
256 โรงเรียนบ้านบางโหนด เกาะเพชร หัวไทร
257 โรงเรียนบำรุงวิทยา เกาะเพชร หัวไทร
258 โรงเรียนบ้านลากชาย เขาพังไกร หัวไทร
259 โรงเรียนวัดบางตะพาน เขาพังไกร หัวไทร
260 โรงเรียนวัดบูรณาวาส เขาพังไกร หัวไทร
261 โรงเรียนบ้านเกาะสุด เขาพังไกร หัวไทร
262 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เขาพังไกร หัวไทร
263 โรงเรียนเขาพังไกร เขาพังไกร หัวไทร
264 โรงเรียนบ้านท่าเตียน แหลม หัวไทร
265 โรงเรียนวัดท้ายโนต แหลม หัวไทร
266 โรงเรียนวัดแหลม แหลม หัวไทร
267 โรงเรียนวัดโคกสูง แหลม หัวไทร
268 โรงเรียนบ้านเกาะทวด การะเกด เชียรใหญ่
269 โรงเรียนบ้านนา การะเกด เชียรใหญ่
270 โรงเรียนวัดท้ายทะเล การะเกด เชียรใหญ่
271 โรงเรียนวัดบางยิ่ว การะเกด เชียรใหญ่
272 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง การะเกด เชียรใหญ่ 075-362494
273 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน การะเกด เชียรใหญ่
274 โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่
275 โรงเรียนวัดสระแก้ว ท่าขนาน เชียรใหญ่
276 โรงเรียนวัดดอนรักษา ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
277 โรงเรียนบ้านปากเชียร ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
278 โรงเรียนวัดเทพนิมิต ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
279 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
280 โรงเรียนวัดพระหอม บ้านกลาง เชียรใหญ่
281 โรงเรียนวัดคลองขยัน บ้านกลาง เชียรใหญ่
282 โรงเรียนบ้านท่าขนาน บ้านเนิน เชียรใหญ่
283 โรงเรียนวัดบ้านเนิน บ้านเนิน เชียรใหญ่
284 โรงเรียนบ้านหัวปอ บ้านเนิน เชียรใหญ่
285 โรงเรียนวัดบางทองคำ บ้านเนิน เชียรใหญ่
286 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ บ้านเนิน เชียรใหญ่
287 โรงเรียนวัดทวยเทพ บ้านเนิน เชียรใหญ่
288 โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 เขาพระบาท เชียรใหญ่
289 โรงเรียนวัดทองพูน เขาพระบาท เชียรใหญ่
290 โรงเรียนวัดพระบาท เขาพระบาท เชียรใหญ่
291 โรงเรียนวัดแดง เขาพระบาท เชียรใหญ่
292 โรงเรียนบ้านบางพระ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
293 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
294 โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 075331037
295 โรงเรียนสระโพธิ์พิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
296 โรงเรียนบ้านดอนโตนด เสือหึง เชียรใหญ่
297 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ เสือหึง เชียรใหญ่
298 โรงเรียนบ้านบางปรง เสือหึง เชียรใหญ่
299 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
300 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
301 โรงเรียนเชียรใหญ่ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
302 โรงเรียนบ้านบางด้วน แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
303 โรงเรียนวัดบ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 075362537
304 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
305 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
306 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
307 โรงเรียนวัดทาบทอง ไสหมาก เชียรใหญ่
308 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ไสหมาก เชียรใหญ่
309 โรงเรียนวัดสระเกษ ไสหมาก เชียรใหญ่
310 โรงเรียนวัดคงคาวดี ไสหมาก เชียรใหญ่
311 โรงเรียนบ้านช่องขาด ไสหมาก เชียรใหญ่