ผลงานนักเรียน
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กชายสิรดนัย ดีแก้ว 2. เด็กชายพรหมราช หนูนาค 3. เด็กชายณัฐกิตติ์ ปีไสย 4. เด็กชายธนภัทร ขำเกิด 5
1. เด็กชายสิรดนัย ดีแก้ว 2. เด็กชายพรหมราช หนูนาค 3. เด็กชายณัฐกิตติ์ ปีไสย 4. เด็กชายธนภัทร ขำเกิด
รายละเอียดผลงาน
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

1. เด็กชายสิรดนัย ดีแก้ว
2. เด็กชายพรหมราช หนูนาค
3. เด็กชายณัฐกิตติ์ ปีไสย
4. เด็กชายธนภัทร ขำเกิด
5. เด็กหญิงพรมาตา ชูช่วย
6. เด็กหญิงปิยะธิดา วันเพ็ญ
7. เด็กหญิงนงนภัส อินทร์แก้ว
8. เด็กหญิงชนิภรณ์ เลื่อนลอย

คุณครูผู้ฝึกซ้อม

คุณครูพียกา ศรีใส
คุณครูทรรศธร สงอุปการ
คุณครูสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:52   อ่าน 67 ครั้ง