ผลงานนักเรียน
รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจินตนา เจียรบุตร
เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว
รายละเอียดผลงาน
รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

เด็กหญิงศตพร ยอดแก้ว

คุณครูผู้ฝึกซ้อม

คุณครูจินตนา เจียรบุตร
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:56   อ่าน 85 ครั้ง