ผลงานนักเรียน
รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมเกื้อ 2. เด็กหญิงพัณณิดา ทิพย์กองลาศ 3. เด็กหญิงพรธีรา บุญชูช่วย คุณค
1. เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมเกื้อ 2. เด็กหญิงพัณณิดา ทิพย์กองลาศ 3. เด็กหญิงพรธีรา บุญชูช่วย
รายละเอียดผลงาน
รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

1. เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมเกื้อ
2. เด็กหญิงพัณณิดา ทิพย์กองลาศ
3. เด็กหญิงพรธีรา บุญชูช่วย

คุณครูผู้ฝึกซ้อม

1. คุณครูสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต
2. คุณครูอัญชลีพร ขุนเพชร
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:57   อ่าน 72 ครั้ง