ผลงานนักเรียน
รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 1. เด็กหญิงพิชญากร แก้วผอม 2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียดสังข์ 3. เด็กหญิงจิดาภา โ
1. เด็กหญิงพิชญากร แก้วผอม 2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียดสังข์ 3. เด็กหญิงจิดาภา โมราศิลป์
รายละเอียดผลงาน
รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563
1. เด็กหญิงพิชญากร แก้วผอม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียดสังข์
3. เด็กหญิงจิดาภา โมราศิลป์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวปรียาภรณ์ พุฒสุข
2. นางสาวอรธีรา คงทอง
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:58   อ่าน 77 ครั้ง